Skip to content
data
+design+
story

We create meaningful conversation with data + design + story.

Through storytelling and visualization, we provide a service of consulting and create new ways of communication.

What We Do
CONSULTING

When you’ve no idea how to tell your story, we help you design creative and insightful ways.

หากคุณมีเรื่องหรือข้อมูลที่อยากเล่า เรายินดีช่วยออกแบบวิธีสื่อสาร ด้วยเทคนิคที่น่าสนใจ และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

DATA STORY & VISUALIZATION

We provide a variety of innovative tools to tell your story way better : data visualization, interactive content, visual essays, etc.

เรารับออกแบบและผลิตชิ้นงาน ด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยทำให้ข้อมูลน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น

DATA STORYTELLING WORKSHOP

We’re happy to offer a fun and friendly session to make you learn how to tell story yourself.

เรารับจัดเวิร์คชอปเพื่อแนะนำและให้คุณทดลองเรียนรู้ที่จะออกแบบการเล่าเรื่องด้วยตัวคุณเอง

Client Project
<Client> <>

สืบร่องรอย เหล่าฆาตกรต่อเนื่อง ที่พรากชีวิตเราไปโดยไม่รู้ตัว

ร่วมสืบหาฆาตรกรร้าย จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ที่พรากเวลาชีวิตของเราไปทุกวัน และทำความรู้จักกับภารกิจของสสส. ที่มีเป้าหมายเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทย

Understand the threads of non-communicable diseases (NCDs) that drain our lifespan. And get acquainted with the mission of Thai Health Promotion Foundation.

Studio Project
<Studio> <>

คราฟเบียร์ไทย ฝันไกลไป (ไม่) ถึง

ชวนมาทำความเข้าใจปัญหาเบียร์ไทยที่เกิดขึ้น ผ่านคราฟเบียร์ 24 แบรนด์ มีปัญหาอะไร? มาร่วมหาคำตอบไปด้วยกัน