Skip to content
data
+design+
story

We create meaningful conversation with data + design + story.

Through storytelling and visualization, we provide a service of consulting and create new ways of communication.

What We Do
CONSULTING

When you’ve no idea how to tell your story, we help you design creative and insightful ways.

หากคุณมีเรื่องหรือข้อมูลที่อยากเล่า เรายินดีช่วยออกแบบวิธีสื่อสาร ด้วยเทคนิคที่น่าสนใจ และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

PRODUCTION

We provide a variety of innovative tools to tell your story way better : data visualization, interactive content, visual essays, etc.

เรารับออกแบบและผลิตชิ้นงาน ด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยทำให้ข้อมูลน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น

WORKSHOP

We’re happy to offer a fun and friendly session to make you learn how to tell story yourself.

เรารับจัดเวิร์คชอปเพื่อแนะนำและให้คุณทดลองเรียนรู้ที่จะออกแบบการเล่าเรื่องด้วยตัวคุณเอง

Client Project
<Client> <>

จับโกงงบ COVID-19 ด้วย ACT AI

เงินกู้ 4 แสนล้านบาท เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถูกนำมาเปลี่ยนให้เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยลดภาระของประชาชนและสื่อมวลชนในการติดตามและตรวจสอบความโปร่งใสและความคุ้มค่าของเงินกู้ก้อนนี้

Government’s 400-billion-baht loan fund for relief and stimulus measures against the outbreak of the coronavirus has been visualized to help the public and media to monitor its spending.

Studio Project
<Studio> <>

Love Chart Quiz

ในช่วงวันวาเลนไทน์ Punch Up อยากชวนคุณมาวิชวลไลซ์หัวใจด้วยควิซคิวท์ๆ เล่นชิวๆ แถมได้รู้จักชาร์ตหลายแบบ ความรักของคุณเป็นแบบไหน? เล่าผ่านชาร์ตอะไรดี? ลองเล่นได้ที่นี่

On Valentine’s Day, Punch Up would like to invite you to visualize your love with this simple quiz that can interpret your relationship in different charts. What is your love like? Let’s play!