Skip to content
data
+design+
story

We create meaningful conversation with data + design + story.

Through storytelling and visualization, we provide a service of consulting and create new ways of communication.

What We Do
CONSULTING

When you’ve no idea how to tell your story, we help you design creative and insightful ways.

หากคุณมีเรื่องหรือข้อมูลที่อยากเล่า เรายินดีช่วยออกแบบวิธีสื่อสาร ด้วยเทคนิคที่น่าสนใจ และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์

DATA STORY & VISUALIZATION

We provide a variety of innovative tools to tell your story way better : data visualization, interactive content, visual essays, etc.

เรารับออกแบบและผลิตชิ้นงาน ด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยทำให้ข้อมูลน่าสนใจและเข้าใจง่ายขึ้น

DATA STORYTELLING WORKSHOP

We’re happy to offer a fun and friendly session to make you learn how to tell story yourself.

เรารับจัดเวิร์คชอปเพื่อแนะนำและให้คุณทดลองเรียนรู้ที่จะออกแบบการเล่าเรื่องด้วยตัวคุณเอง

WeVis

We are also developing civic technology aiming to empower people with technology and open data.

นอกจากนี้เรายังพัฒนาเทคโนโลยีภาคประชาสังคมที่มุ่งหวังจะเพิ่มพลังให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลเปิด

Latest Projects
Project/Storytelling

‘พาดหัวข่าว’ เล่าอะไรให้คนไทยฟัง?

เมื่อสื่อข่าวออนไลน์กลายเป็นสื่อกระแสหลัก PU ชวนย้อนดูเทรนด์ข่าวออนไลน์ไทย ช่วงปี 2022-2023 เพื่อหาคำตอบว่า ‘คนไทยเจอข่าวอะไรมากที่สุด’ และ ‘ข่าวไหนบ้างที่ครองพื้นที่สื่อหลายเดือน’

As online news takes the spotlight, let’s take a delightful dive into the Thai online news scene of 2022-2023 with PU! We’re on a quest to uncover: “Which news stories caught the attention of Thais the most?” and “Wh…