Skip to content

Project

Our selected projects
<Client> <>
คดีอาญา… กับราคาของความยุติธรรม ที่คุณอาจต้องจ่าย

กระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่ในสังคมไทย ส่งผลให้เกิด ‘ราคาที่อาจต้องจ่าย’ แบบใดได้บ้าง ? ลองสำรวจเงินและเวลาที่คนไทยต้องเสียไปในงานชิ้นนี้

How much does the justice process in Thai society cost us’? Let’s explore the money and time Thai people spend when they get involved in the process.

<Client> <>
ReDesign Our Bangkok

ชวนทุกคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเพทฯ มาช่วยกันนิยามคำว่า ‘ย่าน’ ร่วมกันใหม่ ผ่าน ReDesign Our Bangkok เพื่อนำไปศึกษาและใช้เป็นรากฐานในการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานของข้อมูลต่อไป

Let’s redefine the word ‘neighborhood’ of Bangkok together through this project ‘ReDesign Our Bangkok.’ This crowdsourced data will be used as a foundation for further data-driven urban development.

<Client> <>
สืบร่องรอย เหล่าฆาตกรต่อเนื่อง ที่พรากชีวิตเราไปโดยไม่รู้ตัว

ร่วมสืบหาฆาตรกรร้าย จากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ที่พรากเวลาชีวิตของเราไปทุกวัน และทำความรู้จักกับภารกิจของสสส. ที่มีเป้าหมายเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้สังคมไทย

Understand the threads of non-communicable diseases (NCDs) that drain our lifespan. And get acquainted with the mission of Thai Health Promotion Foundation.

<Client> <>
ผ่างบเมือง :: ให้งบประมาณเมืองเป็นเรื่องตรวจสอบได้

การใช้งบประมาณของเมือง เป็นส่วนสำคัญที่จะชี้ชะตาว่าประชาชนในแต่ละเมืองจะได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน โปรเจ็กต์นี้จึงชวนตรวจสอบงบประมาณ อบจ. ว่าถูก ใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรบ้าง

The city’s budget spending is one of the key factors to determine the citizen’s quality of life. This project acts as the budget monitoring tool of the Provincial Administrative Organization.

<Studio> <>
คราฟเบียร์ไทย ฝันไกลไป (ไม่) ถึง

ชวนมาทำความเข้าใจปัญหาเบียร์ไทยที่เกิดขึ้น ผ่านคราฟเบียร์ 24 แบรนด์ มีปัญหาอะไร? มาร่วมหาคำตอบไปด้วยกัน

<Client> <>
คนจนจะหมดไป? สำรวจสาเหตุความจนของคนแต่ละภาค

‘คนจนจะหมดไป’ วาทกรรมที่อยู่คู่สังคมและรัฐบาลไทยมาหลายสมัย งานนี้ชวนสำรวจสาเหตุความจนที่ไม่หมดไปผ่านปัจจัยรายภูมิภาค พร้อมแนวทางแก้ปัญหาอิงหลักนโยบายและวิสัยทัศน์การเมือง
‘The poor will disappear’ is a discourse that has been with Thai society for decades. This project explores the causes of poverty from a regional perspective while investigating solutions based on policy and political views.

<>
ท้องถิ่นไทย ทำไม(ยัง)ไปไม่ถึงฝั่งฝัน ?

ทำไมบริการสาธารณะที่เราควรได้รับระดับท้องถิ่นถึงเกิดขึ้นได้ยากเหลือเกิน? มาเข้าใจความท้าทายและสำรวจปัญหาผ่าน’งบประมาณท้องถิ่น’ กันดู ผ่านโปรเจกต์ที่ชนะเลิศและได้ร่วมพัฒนาต่อกับ Punch Up ในโครงการ DataComLab โดย CG Fund

<Client> <>
แผนที่สวนผักของคนเมือง

Punch Up ขอชวนคุณสำรวจแผนที่สวนผักคนเมือง (Thai city farm Interactive Map) 289 แห่ง ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ พร้อมหาคำตอบ ทำไมพื้นที่อาหารในเมืองจึงสำคัญ?

Punch Up invites you to explore 289 spaces on the Thai city farm interactive maps that located throughout the city, and let’s find out how important of food space in the city.

<Client> <>
หรือจะเป็นหนังคนละม้วน ?

ร่วมแกะรอย 3 ทุนสนับสนุนหนังไทยโดยรัฐในรอบ 10 ปี พร้อมทำความเข้าใจปัญหาวงการหนังไทยผ่านการให้ทุน เป็น 1 ใน 2 โปรเจกต์ที่ชนะเลิศและได้ร่วมพัฒนาต่อกับ Punch Up ในโครงการ DataComLab โดย CG Fund

Punch Up invites you to trace 3 Thai film grants in the past 10 years by the government support, and takes you to see the problem of Thai film industry through the funding. This is one of the two winning pr…

<Studio> <>
Punch Up & WeVis 3rd Anniversary Party

Punch Up ชวนคุณจิบคอกเทล 145 แก้ว ตัวแทน 145 โปรเจกต์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 3 ปีของการตั้งบริษัท Punch Up x WeVis (ELECT เจ้าเก่า) พร้อมดื่มด่ำบรรยากาศของร้านที่ขับกล่อมด้วย Data visualization

You are invited! Punch Up & WeVis welcome you to celebrate the 3rd anniversary of the company founding by sipping 145 cocktails from the representatives of 145 projects and enjoy the restaurant atmosphere …