Skip to content

Knowledge

Latest Knowledge
Article/Knowledge
<สูตรไม่ลับ> ปรุงงาน Information Design ใน 5 ขั้นตอน
Article/Knowledge
Checklist ในการทำ Data Storytelling ให้อิมแพค
Article/Knowledge
อยากลองเริ่มทำ Data Story? ชี้เป้าแหล่ง Dataset ให้ไปลองเล่นกัน
Article/Knowledge
Data Story เล่าเรื่องด้วยข้อมูล ทำแบบไหนได้บ้าง?
Article/Knowledge
Good Charts : 10 อย่างที่ชาร์ตควรมีเพื่อการสื่อสารที่ดี
Article/Knowledge
Punch In Live ? EP.03 : เรียนอะไร จบไปทำ Data storytelling? ตอนที่ #2
Article/Knowledge
Punch In Live ? EP.03 : เรียนอะไร จบไปทำ Data storytelling? ตอนที่ #1
Article/Knowledge
Punch In Live ? EP.01 : ฮาวทู..เปิดข้อมูลรัฐในช่วงโควิด-19
Article/Knowledge
Data Visualization คืออะไร? ลองฟังคำตอบจากนักออกแบบข้อมูล
Article/Knowledge
ความรักของคุณเป็นแบบไหน? ลองเล่าเรื่องหัวใจผ่านชาร์ต 6 แบบ