Skip to content
Thanisara Ruangdej (GG)
Project
“ภาษี” ใครจ่าย ใครใช้ ใครเจริญ
Project
ACT Ai
Project
คดีอาญา… กับราคาของความยุติธรรม ที่คุณอาจต้องจ่าย
Project
ReDesign Our Bangkok
Project
ผ่างบเมือง :: ให้งบประมาณเมืองเป็นเรื่องตรวจสอบได้
Project
คนจนจะหมดไป? สำรวจสาเหตุความจนของคนแต่ละภาค
Article/Review
แก้ปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรม จากงาน Data + Design
Article/Knowledge
Checklist ในการทำ Data Storytelling ให้อิมแพค
Article/Knowledge
อยากลองเริ่มทำ Data Story? ชี้เป้าแหล่ง Dataset ให้ไปลองเล่นกัน
Article/Knowledge
Data Story เล่าเรื่องด้วยข้อมูล ทำแบบไหนได้บ้าง?