Skip to content
Article/Event

พลิกโฉมสื่อไทยด้วยข้อมูลใน Data Journalism Workshop

ครั้งแรกของ Punch Up ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ Workshop ที่จัดแบบซีรีย์ติดต่อกันถึง 5 สัปดาห์ ด้วยโจทย์สำคัญคือสร้างองค์ความรู้ด้าน Data Journalism ในประเทศไทย 

Data Journalism Workshop เป็นโครงการอบรมที่จัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง The Momentum, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ป่าสาละ, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), Punch Up และ dtac จุดมุ่งหมายหลักคือต้องการสร้างองค์ความรู้ในระยะยาวให้กับวงการสื่อไทยเกี่ยวกับวารสารศาสตร์เชิงข้อมูล หรือ Data Journalism 

ด้วยทีมงานผู้จัดที่มีความหลากหลายในความถนัดและเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน ทำให้การอบรมครั้งนี้ไม่ใช่การอบรมธรรมดา เมื่อเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการ workshop ทีมงานได้จัดให้แบ่งชนิดของผู้สมัครออกเป็น 3 สายงานอาชีพคือ 1. นักข่าว 2. นักออกแบบ และ 3. เดเวลอปเปอร์หรือโปรเแกรมเมอร์ เพื่อให้ตอบโจทย์กับเนื้อหาและกิจกรรมของเวิร์คชอปที่ครอบคลุมทักษะของทั้ง 3 สายงาน ประกอบกับความตั้งใจที่จะฝึกฝนการทำงานร่วมกันของ 3 สายงานที่จำเป็นอย่างมากในห้องข่าวแบบ Data Journalism ผ่านการรังสรรค์ผลงาน Data Journalism ขึ้นมาจากองค์ความรู้ที่ได้เรียนอย่างน้อย 1 งาน

Punch Up ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ Data Journalism Workshop ตั้งแต่กระบวนการให้คำปรึกษา ออกแบบเนื้อหา คัดเลือกผู้สมัคร ไปจนถึงจัดเวิร์คชอปเต็มวันให้กับผู้เข้าร่วมในช่วงท้าย โดยเนื้อหาของการอบรมตลอด 5 อาทิตย์จัดว่าเข้มข้นไม่แพ้การเข้าคอร์สอบรมระยะยาว เนื้อหาได้วาง Pipeline ของการทำงานแบบ Data Journalist ไว้ผ่านคอร์ส 5 คอร์สในระยะเวลา 5 อาทิตย์

อาทิตย์ที่ 1 Introduction to Data
อาทิตย์ที่ 2 What is Data and Where is Data
อาทิตย์ที่ 3 STAT101
อาทิตย์ที่ 4 Data Analysis
อาทิตย์ที่ 5 Data Visualization

Punch Up ได้รับโจทย์เวิร์คชอปในหัวข้อ Data Visualization วิชาที่เป็นเหมือนบทส่งท้ายหลังจากที่แต่ละทีมรู้วิธีการเก็บ วิเคราะห์ และเล่าเรื่องด้วยข้อมูลเบื้องต้นแล้ว เราจึงเข้ามาไขข้อสงสัยที่ตามมาคือ “แล้วเราจะนำเสนอเรื่องราวและข้อมูลเหล่านั้นให้ออกมาน่าสนใจ และดึงดูดผู้อ่านได้อย่างไร?” 

เนื้อหาการสอนเริ่มต้นด้วยการอธิบายหัวใจสำคัญของการนำเสนอข้อมูล 5 ข้อ อันได้แก่  

  1. Truthful ถูกต้องตามความเป็นจริง 
  2. Functional นำเสนอข้อมูลได้ตรงประเด็น 
  3. Insightful ให้ข้อมูลเชิงลึกบางอย่าง 
  4. Beautiful มีความสวยงาม 
  5. Enlightening ทำให้โลกของเราดีขึ้น

จากนั้นก็เริ่มไขกุญแจสำคัญของหัวใจแต่ละข้อ เริ่มจาก 3 ข้อแรกที่พยายามให้ทุกคนเข้าใจหลักการสำคัญ และข้อควรระวังของ Data Visualization ทั้งในกระบวนการเล่าเรื่อง และการใช้กราฟที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการเล่าเรื่องด้วยข้อมูลได้อย่างเห็นภาพ 

หัวใจ 2 ข้อหลัง นั่นคือความสวยงาม และการทำงานที่ช่วยให้โลกดีขึ้น ถูกขยายความตามมาด้วยหลักคิดด้านการออกแบบ ที่ต้องเพิ่มเสน่ห์และความน่าสนใจให้คนอยากเข้ามาอ่านเนื้อหาและข้อมูลของเราที่อาจดูซับซ้อนสำหรับหลายคน รวมไปถึงการคำนึงถึงความถูกต้องและจริยธรรมทีควรยึด ไม่สร้าง Data Visualization ไปเพื่อสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้อ่าน 

ท้ายสุดแล้วผู้เรียนก็ได้ลองนำประเด็นและข้อมูลที่แต่ละกลุ่มมีมาลองวาง Layout และ Wireframe เพื่อวางโครงละออกแบบการเล่าเรื่องเพื่อนำไปพัฒนาโปรเจกต์ของแต่ละกลุ่มต่อไป

ติดตามเนื้อหาของการเวิร์คชอปเพิ่มเติมได้ที่ https://themomentum.co/djw-review-ep-5/

ขอบคุณภาพจาก: The Momentum

<Author>
Data-storytelling Consulting and Studio