Skip to content

Project

Our selected projects
<Client> <>
ระเบิดเวลา PM 2.5 ลมหายใจที่หายไปกับฝุ่น

เปิดโปงผู้ร้ายตัวจริงอย่าง ‘สารพิษ’ ที่แฝงมากับฝุ่น PM2.5 ด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย อธิบายเป็นภาพที่ชัดเจน เสริมด้วยข้อมูลจากงานวิจัยที่กระตุ้นให้ผู้อ่านเห็นถึงผลร้ายต่อสุขภาพ และปิดท้ายด้วยการตั้งคำถามต่อมาตรการภาครัฐในการแก้ปัญหาที่ผ่านมา

The story of toxic substances hidden in PM 2.5 has been revealed with visually and data-driven explanation, making the public easy to understand.

<Client> <>
Interactive Checklist ช่วยตัดสินใจ เพื่อนโยบายสุขภาพที่คุ้มค่ากว่า

‘The SEED TOOL’ เครื่องมือที่ช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก ตัดสินใจเลือกนโยบายด้านสุขภาพ ที่ทั้งมี ‘ประโยชน์’ และ ‘คุ้มค่า’ กับประชาชน ถูกนำมาสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจขึ้น

The SEED Tool, a framework that captures all necessary considerations to enhance the probability both of implementing Best Buys and avoiding Wasted Buys, gets presented in comprehensible and user-friendly way.

<Client> <>
Find Your DigiYou คุณคือใครในโลกดิจิทัล?

รู้จัตัวตน ค้นหาตัวเอง ผ่าน Quiz วัดสกิลและความสนใจในโลกดิจิทัล พร้อมแนะนำคอร์สอัพสกิลที่เหมาะกับตัวคุณ

Find your digital identity in a fun way through an interactive quiz, and find out the digital skill courses that suit you.

<Client> <>
The Invisible Loss 15 ปีไฟใต้ ความสูญเสียที่มองไม่เห็น

เหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ที่เลือกเล่าผ่านมุมของเด็กกำพร้า ย้ำถึงความสูญเสียด้วยข้อมูลเชิงปริมาณ พร้อมถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านภาพถ่ายและบทสัมภาษณ์จากการลงพื้นที่จริง

The South Thailand insurgency gets narrated through the loss of widows and orphans, supported by statistical numbers and interviews from the field. This data-driven and emotional-driven project reveals the invisible loss.

<Studio> <>
ELECT after Election Exhibition

นิทรรศการชั่วคราวที่ทดลองเปลี่ยนชุดข้อมูลจากหน้าจอ เพื่อสร้างอีกรูปแบบของประสบการณ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้กับคนไทย ด้วยรัฐสภาจำลอง ที่ผู้เข้าชมสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ‘ผู้แทน’ ของเราได้ด้วยตัวเอง

The temporary exhibition held to interpret information from screen to space experience – offering another way to explore data about Thailand’s latest election and democratic ideas.

<Client> <>
Punch Up x กสศ. : เด็กยากจนพิเศษกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย

ข้อมูลเด็กยากจนพิเศษจากระบบ iSEE ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) นำมาเล่าในรูปแบบแผนที่ เพื่อให้ภาคธุรกิจที่ต้องการทำ CSR เข้าใจที่มาที่ไปของโครงการ รวมถึงสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Big data about underprivileged children hosted by The Equitable Education Fund (EEF) is presented on maps, along with scrollable story, to make data quickly understandable and easily explorable.

<Studio> <>
ELECT.in.th สื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย

สื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย ที่ทดลองใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองแบบใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม และผลักดันการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูล

Data-storytelling media established to promote democratic ideas in Thailand, while encouraging data-driven discussion and information sharing.

<Client> <>
Punch Up x Thairath : ปลาทูไทยกำลังจะหายไปจากโลก

เรื่องของ ‘ปลาทู’ ที่อาจจะเคยได้ยินหรือผ่านตามาหลายต่อหลายครั้ง ถูกหยิบมาเล่าใหม่ในมิติของ Data Storytelling พร้อมใส่ส่วนผสมของ Design ที่ชวนให้เรื่องเล่า ‘อร่อย’ ขึ้น

The story of mackerel in Thai dishes and its situation has been repeatedly told. This time, we have redesigned a new way to tell ‘Platu’ story with information design and some playful interactivity.