Skip to content

Project

Our selected projects
<Client> <>
เปิดกระป๋อง แบรนด์ทูน่าไทย

อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ พร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่ง ร่วมสำรวจปัญหาเบื้องหลังอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋องไทย ผ่านข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แรงงาน และความโปร่งใส ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา

Thailand is the world biggest exporter of canned Tuna, Although some controversies still occur around domestic canned tuna products. This storytelling clarifies major issues behind Thai Tuna industry.

<Client> <>
รถไฟฟ้า.. มหาความเปลี่ยนแปลง

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อรถไฟฟ้าพาดผ่าน งานชิ้นนี้จะพาไปหาคำตอบของคำบ่น/คำถามเกี่ยวกับราคาที่ดิน คอนโดฯ และเมือง ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเติบโตของรถไฟฟ้าผ่านหลายชุดข้อมูล

Skytrain and metro mark big changes in Bangkok and its metropolitan region. This data-driven work will give you answers to complaints / questions about an urban growth, relating to the urban transit.

<Client> <>
ความท้าทายใต้พื้นโลก ภารกิจของคนไทยในการค้นหาพลังงานที่ซ่อนอยู่

งาน Visual Storytelling ที่จะพาคุณเดินทางลงไปใต้พื้นโลก เพื่อสำรวจแหล่งพลังงานอย่าง ‘ปิโตรเลียม’ ทีละขั้นทีละตอน ว่ากว่าจะเอาขึ้นมาใช้งานได้ ต้องผ่านกระบวนการทางธรณีวิทยาและใช้เทคโนโลยีอะไรบ้าง

This visual storytelling takes you on a journey to the center of the earth, exploring energy sources like ‘petroleum’ step by step while learning about geological processes and used technologies.

<Client> <>
แอร์ ตู้เย็น ตู้แช่ พันธุ์ใหม่ ยิ่งใช้ ยิ่งลดโลกร้อน

แอร์ ตู้เย็น และตู้แช่ ที่คุณเลือกใช้ที่บ้าน มีผลกับค่าไฟและผลกระทบต่อโลกอย่างไร ชวนรู้จักสารทำความเย็นธรรมชาติ ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Learn how your air conditioners, refrigerators and freezers affect your electricity bill and its effect on the world environment. Get to know natural refrigerants that is friendly for energy savings, costs and environments.

<Client> <>
มะเร็ง ≠ หมดหวัง “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ความหวังใหม่ของการรักษา

Visual Storytelling ที่จะทำให้คุณรู้จักวิธีการรักษามะเร็งแบบต่างๆ โดยเฉพาะ “ภูมิคุ้มกันบำบัด” ความหวังใหม่แห่งการรักษาที่กำลังพัฒนาให้ใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในหลายๆ ประเทศทั่วโลก

This visual storytelling introduces you to different cancer treatments, especially “immunotherapy,” a new hope of developing therapies for many cancer patients all over the world.

<Client> <>
เด็กไทยจนแค่ไหน.. จนไม่ได้เรียน

สำรวจหน้าตาของ ‘ความยากจน’ ที่ทำให้เด็กไทยกว่า 8.4 แสนคนต้องเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา จากข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ ของกสศ.

Explore the ‘poverty’ that has left over 8.4k thousand Thai children at risk of falling out of the education system, through data from Equitable Education Fund.

<Client> <>
โควิด-19 ทำให้เห็นอะไรในระบบสุขภาพไทย ?

ประเทศไทยพร้อมรับมือกับโรคระบาดอย่างโควิด-19 แค่ไหน และอะไรที่จะทำให้ระบบสุขภาพของคนไทยดีขึ้นกว่านี้ รู้จักระบาดวิทยาและเช็คความพร้อมของระบบสุขภาพไทยผ่านงาน Data Journalism ชิ้นนี้

This data journalism piece reveals how good is Thailand’s healthcare and efficiency in coping with COVID-19. The knowledge about epidemiology is also a key to this issue.

<Client> <>
คนกรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวไม่พอจริงหรือ?

พื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพฯ มีพอไหม? ที่บอกว่าพอ.. แล้วดีด้วยหรือเปล่า? งานชิ้นนี้จะคลี่พื้นที่สีเขียวทุกประเภท ทุกตารางเมตร ใน 50 เขตของกรุงเทพฯ ออกมาให้เราดู

Are there enough green spaces for Bangkok people? Some said yes, but is it also good enough? This data-driven work will unfold all types and every sq.m. of green spaces in Bangkok’s 50 districts to answer the questions.

<Client> <>
คนไทย.. ฝันเห็นประเทศไทยแบบไหนหลังโควิด-19

1,880 ความคิดเห็นจากคนไทยทั่วประเทศ ที่ร่วมฝันกันถึงประเทศไทยหลังโควิด-19 ถูกนำมาเรียบเรียงและวิเคราะห์ให้น่าสนใจและเข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมเปลี่ยนข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปแบบของ Wall of Dream

1,880 opinions of Thais about the country after Covid-19 were analyzed and portrayed to make the survey data more understandable and accessible, while featuring raw data into the Wall of Dream.

<Client> <>
117 ปี ภาวะโลกแล้งไทย

มองสถานการณ์ภัยแล้งไทยในรอบ 117 ปี ผ่านข้อมูลดัชนีความแห้งแล้ง SPEI พร้อมกราฟิกอธิบาย ‘ระบบฝาย’ องค์ความรู้ในการจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน

The situation of Thailand’s 117-year drought through the SPEI drought index gets visualized with a graphic explaining ‘Dam system’, the knowledge of water management for sustainability.