Skip to content

Project

Our selected projects
<Client> <>
Bangkok Budgeting อยู่เมืองนี้ ต้องรู้เยอะ

โปรเจกต์นี้นับเป็นโปรเจกต์ทดลองสร้างแพลตฟอร์ม “งบประมาณแบบมีส่วนร่วม” โดยเริ่มจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครเป็นต้นแบบ แล้วพัฒนาไปสู่เมืองอื่นๆ พร้อมอยากชวนทุกคนมีส่วนร่วมผ่านการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็น

This project shows the concept of participatory budgeting, starting from Bangkok city, in which the public can realize and take part in designing budget spending for their city.

<Studio> <>
WHAT’S ON SHELF? เราอ่านหนังสืออะไรกันบ้าง.. ในช่วงปีที่ผ่านมา

ชวนคุณดูเรื่องใกล้ตัวอย่าง “หนังสือ” ผ่านชุดข้อมูลเมื่อหนังสือหลายๆ เล่มมาอยู่รวมกัน Studio Project ของเราที่ตั้งใจทดลองหยิบเรื่องที่พวกเราสนใจ มาตั้งคำถามและเล่าผ่านข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Structured Data) ในการเล่าเรื่องราว

One book tells so many stories, while many books tells more. Our studio project aims to tell a story about the issue what we’re interested in through structured data.

<Studio> <>
เจาะปัญหา “ป่าทับคน คนทับป่า”

สำรวจปัญหาความขัดแย้งเรื่องคนกับป่า ผ่านงาน Interactive Scrollytelling ที่ผสมผสาน data visualization วิดีโอ และภาพ 360 องศา ในการเล่าเรื่อง งานชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Pulitzer Center

Explore the issue of “encroaching forests, and encroaching people,” through data visualization, video, and 360° visual. This project is funded by Pulitzer Center.

<Client> <>
dtac Responsible Business Report 2021

รายงานการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในรูปแบบ web-based report สำรวจ 7 เสาหลักการทำงาน ไปพร้อมกับ data visualization ที่นำข้อมูลมาทำให้เข้าใจง่ายและเห็นภาพการขับเคลื่อนของดีแทค ภายใต้ธีม ‘Resilience in the Midst of a Crisis’

Responsible business web-based report with data visualizations, to make data and information more accessible and comprehensible.

<Client> <>
โชคดีที่ได้เกิดเป็นคนไทย?

ชวนมาสำรวจข้อมูลและเรียนรู้ปัญหา ‘สวัสดิการเด็กเล็ก’ ผ่านการลองสุ่มวัดดวงจากข้อมูล เพื่อเข้าใจสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางต้นทุนชีวิตของเด็กไทย และเจาะลึกข้อเสนอสวัสดิการเพื่อเด็กเล็ก อย่าง โครงการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า ที่หลายฝ่ายกำลังเรียกร้อง

Explore the problem of “child welfare” and inequality in Thailand, and learn about the “Child Support Grant” policy through data.

<Studio> <>
ถอดรหัสเส้นทางสู่ CEO : เรียนที่ไหน? ทำงานยังไง? ถึงได้เป็น CEO ระดับโลก

โปรเจกต์ทดลอง เอาข้อมูล CEO ในบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก จาก Forbes Global 2000 List มาวิเคราะห์เส้นทางการเรียน ในระดับมหาวิทยาลัยและเส้นทางการทำงานก่อนจะได้ครองตำแหน่งเป็น CEO

This studio project analyze CEO’s profiles from the world’s largest companies from the Forbes Global 2000 List, in order to understand possible educational and career paths before becoming CEO.

<Client> <>
คนละ Gen จึงเห็นต่าง?

จริงไหมที่ ‘วัย’ เป็นเส้นแบ่งของความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ? ควิซนี้เป็นการสำรวจความเห็นต่างผ่านสถานการณ์การแสดงออกประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างรุ่น (Generational Literacy)

Does ‘generation’ play a key role in conflicts between people in society? This data-driven quiz lets you explore different choices about social situations and opinions from people in different generatio…

<Client> <>
เรียนทางไกล.. อีกไกลแค่ไหนกว่าเด็กไทยทุกคนจะไปถึง?

‘เรียนออนไลน์’ เป็นปัญหาที่แวดวงการศึกษาทั่วโลกเร่งหาทางออก งานชิ้นนี้จึงลองรวบรวมไอเดียต่างๆ จากหลากหลายประเทศ เพื่อดูว่ารัฐบาล-สถานศึกษา-ครูอาจารย์-ผู้ปกครอง ทดลองใช้วิธีไหนกันบ้างในการรับมือกับการเรียนทางไกลนี้

‘Remote learning’ has become a problem that educational workforces around the world are rushing to find a solution. This visual story is trying to collect various ideas from many coun…

<Client> <>
รัฐสวัสดิการ : ทางเลือกสู่การสร้างคนให้เท่ากันในสังคม?

ชวนทำความเข้าใจรัฐสวัสดิการตั้งแต่พื้นฐานว่าคืออะไร? การมีสิ่งนี้จะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไร? รวมถึงว่าประเทศๆ หนึ่งต้องทำอย่างไร จึงจะได้มาซึ่งรัฐสวัสดิการ? พร้อมคำถามสำคัญ.. ประเทศไทยล่ะ อยู่จุดไหนในแนวคิดนี้

Learn about the ‘welfare state’ from the ground up : what this concept is, how it helps solving social problems, how one country can achieve it, and whether it is possible in Thailand.

<Client> <>
#ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา

เปิดพื้นที่เพื่อปลุกความกล้า เปล่งเสียง เเละปล่อยความเห็นของคนรุ่นใหม่เหล่า Gen Z เพื่อรวบรวมเป็น Playbook ข้อตกลงร่วมกันเล่มเเรกในประเทศ ที่สร้างโดยคนรุ่นใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่

New platform of generation Z to brainstorm and share ideas for developing into the first stop cyberbullying playbook in Thai version by the new generation for the new generation.