Skip to content

Project

Our selected projects
<Client> <>
สแกนจิตใจคนทำงานภาครัฐ

เมื่อจิตใจที่เป็นของส่วนตัว อาจส่งผลต่อหน้าที่ส่วนร่วม? Punch Up ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอผลลัพธ์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับจิตใจของกลุ่มคนทำงานภาครัฐไทย พร้อมเสนอทางออกที่มากกว่าการรักษาที่ปลายเหตุ

A data story microsite in collaboration with the School of Public Policy CMU, which explores the mental well-being of more than thousands of Thai public sector officials.

<Client> <>
เจาะปัญหาการศึกษาไทย กับชีวิตเด็กไทยที่หลุดออกนอกระบบ

Punch Up ร่วมกับ The Visual by Thai PBS นำเสนอข้อมูลน่าตกใจของเด็กไทยที่หลุดออกจากระบบการศึกษา และทางออกที่ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันจัดการให้เด็กไทยมีที่ทางในการกำหนดชะตาชีวิตด้านการศึกษาของตัวเอง

In collaboration with The Visual by Thai PBS, we explain shocking data of Thai dropout students due to harsh factors. The project also explores possible solutions throughout the Thai educational system.

<Client> <>
จับโกงงบ COVID-19 ด้วย ACT AI

การใช้จ่ายเงินกู้ 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ถูกนำมาเปลี่ยนให้เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยลดภาระของประชาชนและสื่อมวลชนในการติดตามและตรวจสอบความโปร่งใสและความคุ้มค่าของเงินกู้ก้อนนี้

Government’s 1.5-triillion-baht loan fund for relief and stimulus measures against the outbreak of the coronavirus has been visualized to help the public and media to monitor its spending.

<Client> <>
ส่องโซเชียล ดูความในใจคนรุ่นใหม่ เป็นทุกข์อย่างไรในยุคโควิด19

Punch Up ชวนสำรวจคำบ่นของคนรุ่นใหม่ พร้อมทำความเข้าใจปัญหาเยาวชน เพื่อออกเเบบ Youth Policy ร่วมกัน เพราะโลกไปไกล นโยบายไทยต้องปรับตาม

Let’s explore Thai youth’s complains and struggles during the COVID-19 pandemic. And hear from them and develop policies for youth, by youth.

<Client> <>
เท่าเทียม ก้าวหน้า ยั่งยืน สิ่งที่คนไทยทุกคนควรได้จาก ‘ตลาดทุน’

‘ตลาดทุน’ เป็นกลไกที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจ ทำให้คุณภาพชีวิตและสังคมที่เราอยู่ดีขึ้นได้ Punch Up ร่วมกับ ThailandFuture ชวนดูเรื่องนี้แบบเข้าใจง่าย เพื่อให้ตลาดทุนเป็นของเราทุกคน

The capital market is a key economical factor making our quality of life and society. Together with ThailandFuture, we invite you to look into this in an easy-to-bite way, to claim our rights in the capital market.

<Client> <>
ลิ้นของคุณด้านชาเเค่ไหน? เค็มระดับใด…ใช่สำหรับคุณ?

ร่วมทดสอบว่าลิ้นของคุณด้านชาต่อความเค็มในระดับใด พร้อมเรียนรู้ความจริงใหม่ เด็กไทยเสี่ยงเป็นไตก่อนโต เช็คใบเสร็จความเค็มจากมื้ออาหารยอดฮิตเเละเข้าใจเช็คลิสต์พิชิตเค็ม

Let’s test how good of your taste bud through the saltiness, learn the new truth that Thai children are at risk of developing kidney disease. Check your salinity receipt from popular foods and understand the sodium checklist.

<Client> <>
สืบจากขยะ ใครกันที่ต้องรับผิดชอบ!

ร่วมสืบจากขยะ หาความรับผิดชอบ ใครกันต้องช่วยเเก้ปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งเเวดล้อม หลังไทยติดอันดับ 5 ของโลก สร้างขยะพลาสติกจำนวนมากต่อสัดส่วนประชากร

Let’s start investigating from the garbage. Who should take responsibility and solve the problem for plastic waste after Thailand ranks 5th in the world of growing tons of plastic wastes per share of the population.

<Client> <>
Stop Cyberbullying Playbook เล่มเเรกในไทย!

จากเเพลตฟอร์ม #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา กับการระดมไอเดียที่ได้รับความสนใจจากเด็ก Gen Z กว่า 2 แสนคน ร่วมแลกเปลี่ยนกว่า 1.44 ล้านครั้ง สู่คู่มือให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา เล่มแรกในไทย!

From the platform #ให้ไซเบอร์บูลลี่จบที่รุ่นเรา with the brainstorming ideas that were catched the attention by more than 200,000 Gen Z children, including exchanged over 1.44 million times to Stop Cyberbull…

<Client> <>
ออกแบบอย่างไร? ให้ไม่ทิ้งใคร…ไว้ข้างหลัง

“มหานครของทุกคน” เป็นจริงแค่ไหน? งาน Visual Storytelling นี้ ได้สำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการออกแบบเมืองที่ไม่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของทุกคน รวมถึงแนวทางเบื้องต้น ที่ทำให้ชีวิตหนึ่งวันของทุกคนดำเนินไปได้อย่างเท่าเทียม

Can “City for All” be real? This visual storytelling explores the impact of Thailand’s urban design, with basic guidelines for building a city that makes one day’s life equal.

<Client> <>
ห้องเรียนในอากาศ: การเรียนรู้อยู่ได้ทุกที่แต่ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กทุกคน

Punch Up ร่วมกับ Thairath Online – Spotlight พาคุณไปสำรวจปัญหาการเรียนออนไลน์ที่เด็กที่ทำให้การศึกษาไทยจำกัดอยู่แค่หน้าจอ พร้อมตั้งคำถามไปด้วยกันว่ารัฐบาลทำการบ้านเพื่อคุณภาพการศึกษาที่ดีของเด็กไทยแล้วหรือยัง

Punch Up and Thairath Online – Spotlight explore the online learning problems that Thai students have faced during Covid-19 pandamic and raise the question about government’s actions.