Skip to content
Article/Behind the Scenes

คนไทย.. ฝันเห็นประเทศไทยแบบไหนหลังโควิด-19

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอยู่ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และเราทุกคนต่างเผชิญหน้ากับผลกระทบในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่อย่างหนึ่งที่ทุกคนเจอเหมือนกันคือในวันที่ไวรัสเริ่มแพร่ระบาด.. เราไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเมื่อวาน

ในช่วงเวลาของการกักตัว เฝ้ารอการกลับไปสู่ความปกติใหม่ หรือความปกติใดก็ตามที่เราถามหา โครงการ Dream Thailand เราได้ลองชวนคนไทย 1,880 คน จากทั่วประเทศ หลายสายอาชีพ และหลากช่วงอายุ มาร่วมคิดร่วมฝันกันว่าอยากเห็นประเทศไทยหลัง COVID-19 เป็นแบบไหน?

จากข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจ (Survey Data) Punch Up ได้เข้าไปช่วยขัดเกลาข้อมูลให้สะอาด พร้อมประมวลผลและจัดกลุ่มให้อยู่ในมิติต่างๆ 7 ด้าน ได้แก่ 1.สิ่งแวดล้อม 2.การศึกษา 3.สุขภาพ 4.สังคม 5.การเมือง 6.เศรษฐกิจ 7.อื่นๆ พร้อมวิเคราะห์หาประเด็นยอดนิยมที่มีร่วมกันในหลากหลายความเห็น

สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจ คือนอกจากคนไทยจะคาดหวังการบริหารจัดการโดยรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจรับผิดชอบแล้ว บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มากขึ้นในสังคม ก็ถูกมองว่าเป็นสิ่งสำคัญและฝันอยากเห็นในประเทศนี้

นอกจากนี้ เรายังได้ทดลองเปิดข้อมูลดิบในรูปแบบที่แตกต่างออกไป ผ่าน Wall of Dream ที่นำเอาความคิดเห็นของทุกคนมาวางเรียงให้ชี้เป้า (hover) หรือคลิกอ่านกันได้ สำหรับคนที่อยากเห็นข้อมูลจากการสำรวจทั้งหมด (แต่ถ้าต้องการข้อมูลในรูปแบบตารางก็มีให้โหลดได้)

นี่เป็นตัวอย่างงานที่เราทดลองให้เห็นว่า ข้อมูลจากแบบสำรวจก็สามารถเปลี่ยนให้น่าสนใจและเข้าถึงง่ายผ่านงาน Data Storytelling ได้ และสำหรับความฝันของไทย.. นี่เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งเท่านั้น และเราเชื่อว่ายังมีความฝันอีกมากมายจากคนไทยที่อยากเห็นประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าวันนี้

 

ดูโปรเจกต์ได้ที่ https://dreamthailand.org

<Author>
Data-storytelling Consulting and Studio