Skip to content
Article/Event

ศูนย์ข้อมูลไทยรัฐ : Exclusive Workshop – Data Journalism

มีข้อมูลในมือมากมาย อยากถ่ายทอดออกไป แต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน? การใช้ภาพช่วยทำให้การนำเสนอข้อมูลหรือข่าวมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างไร?
ศูนย์ข้อมูลไทยรัฐ ได้ชวน Punch Up ไปแบ่งปันไอเดียและประสบการณ์ Exclusive Workshop เรื่องวารสารศาสตร์ข้อมูล (Data Journalism) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ข้อมูลไทยรัฐ

 

สนใจจัด Exclusive Workshop สามารถติดต่อได้ที่ hi@localhost

<Author>
Data-storytelling Consulting and Studio