Skip to content

Project

Our selected projects
<Studio> <>
WHAT’S ON SHELF? เราอ่านหนังสืออะไรกันบ้าง.. ในช่วงปีที่ผ่านมา

ชวนคุณดูเรื่องใกล้ตัวอย่าง “หนังสือ” ผ่านชุดข้อมูลเมื่อหนังสือหลายๆ เล่มมาอยู่รวมกัน Studio Project ของเราที่ตั้งใจทดลองหยิบเรื่องที่พวกเราสนใจ มาตั้งคำถามและเล่าผ่านข้อมูลเชิงโครงสร้าง (Structured Data) ในการเล่าเรื่องราว

One book tells so many stories, while many books tells more. Our studio project aims to tell a story about the issue what we’re interested in through structured data.

<Studio> <>
เจาะปัญหา “ป่าทับคน คนทับป่า”

สำรวจปัญหาความขัดแย้งเรื่องคนกับป่า ผ่านงาน Interactive Scrollytelling ที่ผสมผสาน data visualization วิดีโอ และภาพ 360 องศา ในการเล่าเรื่อง งานชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Pulitzer Center

<Studio> <>
ถอดรหัสเส้นทางสู่ CEO : เรียนที่ไหน? ทำงานยังไง? ถึงได้เป็น CEO ระดับโลก

โปรเจกต์ทดลอง เอาข้อมูล CEO ในบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก จาก Forbes Global 2000 List มาวิเคราะห์เส้นทางการเรียน ในระดับมหาวิทยาลัยและเส้นทางการทำงานก่อนจะได้ครองตำแหน่งเป็น CEO

<Studio> <>
Love Chart Quiz

ในช่วงวันวาเลนไทน์ Punch Up อยากชวนคุณมาวิชวลไลซ์หัวใจด้วยควิซคิวท์ๆ เล่นชิวๆ แถมได้รู้จักชาร์ตหลายแบบ ความรักของคุณเป็นแบบไหน? เล่าผ่านชาร์ตอะไรดี? ลองเล่นได้ที่นี่

On Valentine’s Day, Punch Up would like to invite you to visualize your love with this simple quiz that can interpret your relationship in different charts. What is your love like? Let’s play!

<Studio> <>
ELECT after Election Exhibition

นิทรรศการชั่วคราวที่ทดลองเปลี่ยนชุดข้อมูลจากหน้าจอ เพื่อสร้างอีกรูปแบบของประสบการณ์ในการเข้าถึงข้อมูลให้กับคนไทย ด้วยรัฐสภาจำลอง ที่ผู้เข้าชมสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ ‘ผู้แทน’ ของเราได้ด้วยตัวเอง

The temporary exhibition held to interpret information from screen to space experience – offering another way to explore data about Thailand’s latest election and democratic ideas.

<Studio> <>
ELECT.in.th สื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย

สื่อข้อมูลการเมืองและการเลือกตั้งไทย ที่ทดลองใช้วิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการเมืองแบบใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม และผลักดันการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูล

Data-storytelling media established to promote democratic ideas in Thailand, while encouraging data-driven discussion and information sharing.