Skip to content
Article/Behind the Scenes

ส่องคลังภาพคนรุ่นใหม่(กว่า) ของ ‘เงาตามงาน’ วัย 16 ปี ที่ Punch Up

ขอความอนุเคราะห์เป็นเงาตามงาน เพื่อฝึกฝนทักษะและความสามารถในการ ออกแบบ สื่อสารและสรุปข้อมูล

ส่วนหนึ่งของข้อความในอีเมลที่ส่งเข้ามา

ครั้งแรกที่เราได้รับอีเมลจากน้องกร หรือเด็กชายภัทฑกร รัตนนุรารักษ์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัญญาประทีป เราต่างตกใจและสนใจกับชื่อตำแหน่งงานที่น้องสนใจเข้ามาเป็น โดยทราบว่าโรงเรียนที่น้องกรเรียนมีวิชาชื่อว่า ‘โตก่อนโต’ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นหาหรือเรียนรู้ เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองชอบ ถนัดหรือสนใจได้ ผ่านการติดต่อมาตามองค์กรหรือบริษัทต่างๆที่สนใจเพื่อเป็น ‘เงาตามงาน’ สำหรับเก็บเกี่ยววิธีการทำงาน หรือประสบการณ์จากผู้ที่ทำงานจริง ไว้เป็นแนวทางต่อในอนาคต แน่นอนว่าหลังจากทราบรายละเอียดของวิชาดังกล่าว เราก็ไม่รีรอที่จะตอบรับให้น้องกรเข้ามาเป็น ‘เงาตามงาน’ ที่ Punch Up อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้ให้น้องกรเป็นเพียงแค่เงาตามงานอย่างเดียว แต่มีการบ้านเล็กๆน้อยๆให้น้องกรได้เป็นเรียนรู้และทดลองงาน ไปตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่

หนึ่งในโปรเจกต์ที่กรได้รับสำหรับช่วง 1 อาทิตย์ที่เข้ามาเป็นเงาตามงานที่ Punch Up นั้นคือโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า What My Camera sees ที่มีแรงบันดาลใจมากจากหนังสือ Observe, Collect, Draw! ของ Giorgia Lupi และ Stefanie Posavec เจ้าของโปรเจกต์ Dear Data  (อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรเจกต์ Dear Data) ที่เปิดโอกาสให้เราได้มองย้อนกลับไปค้นคลังภาพของโทรศัพท์เราตลอด 1 เดือนย้อนไปในอดีต เพื่อค้นหา Pattern  อะไรบางอย่างที่เราถ่าย หรือSaveเก็บไว้ในคลังภาพ นำมาจัดหมวดหมู่สรุปออกมาในรูปแบบ Data Visualization ของตัวเอง ที่จะมีเพียงชิ้นเดียวในโลก 

 

The moment in October’s captured in my camera rolls

กรใช้เวลาอยู่ 3-4 วันในการรวบรวมและเก็บข้อมูลภาพถ่าย และรูปภาพอื่นๆ ที่อยู่ในมือถือของเขา โดยแบ่งหมวดหมู่ของรูปภาพออกเป็น 6 สี 3 รูปทรงตามภาพ และนำภาพและรูปทรงที่กำหนดมาจัดเรียงตามวันที่ในเดือนตุลาคมออกมา 

จากการเก็บข้อมูล พบว่ากว่า 40% ของรูปภาพเกี่ยวกับการเมือง เมื่อลองสังเกตดีดีภาพเหล่านี้ถูกเพิ่มเข้ามาพร้อมๆกันในช่วงวันที่มีการชุมนุมใหญ่ติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 17 ตุลาคม รองลงมาเป็นภาพของตัวเองกับเพื่อน (21%) และ ภาพเกี่ยวกับศิลปินเกาหลี (19%) ถือว่าเป็นสถิติที่น่าสนใจเลยที่เดียว ภายในหนึ่งเดือนที่การเมืองร้อนระอุที่สุด ภาพที่น้องกรเก็บไว้ในมือถือหลายภาพเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมือง ไม่น้อยไปกว่าประเด็นทั่วไป  

ขอบคุณน้องกรมากๆ สำหรับการลองเข้ามาเป็นเงาตามงานที่ Punch Up หวังว่ากรจะได้เก็บเกี่ยววิธีการทำงาน ประสบการณ์และแนวคิดต่างๆของเราไปไม่มากก็น้อย 🙂

 

<Author>
Data-storytelling Consulting and Studio