Skip to content
Article/Event

เล่นข้อมูลให้เป็นเรื่อง กับ dtac Young Safe Internet Leader Camp

สอน Data Visualization ให้เด็กๆ ต้องทำอย่างไร? ต้องเปลี่ยนจากสอนผู้ใหญ่อย่างไรบ้าง?

นั่นคือความท้าทายสำหรับทีม Punch Up ในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมา เมื่อได้รับโจทย์จาก dtac ที่อยากให้ Punch Up เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนน้องๆ ในค่าย Young Safe Internet Leader Camp ซึ่งอายุอยู่ในช่วง 13-15 ปี และมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ พร้อมเป้าหมายของค่ายที่ตั้งใจสร้างทัศนคติและมอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะแห่งอนาคต นั่นก็คือการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ (Data-Driven Mindset) ทั้งการแสดงผลด้วยภาพ (Data Visualization) และการใช้ข้อมูลเล่าเรื่อง (Data Storytelling)

หลังการค้นคว้า หาตัวอย่างจากหลายๆ ประเทศ พร้อมระดมไอเดียกันในทีม เราจึงมองเห็นปัจจัยสำคัญในการฝึกฝนและปลูกฝัง Data Literacy และ Media Literacy ให้กับน้องๆ นั่นก็คือ ต้องทำให้น้องๆ รู้ว่ารู้ไปทำไม ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลคืออะไร สร้างความแตกต่างหรือมีพลังแค่ไหน กับอีกอย่างคือต้องทำให้น้องๆ รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ ใกล้ตัวและไม่ยาก โดยเลือกเนื้อหา หัวข้อ และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวน้องๆ เอง เพื่อที่จะฝึกฝนให้ชินกับการใช้ข้อมูล และพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต

ในค่าย Punch Up จึงร่วมกับ Workpoint News ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ที่ทำสื่อในหลายรูปแบบ เข้าถึงคนจำนวนมาก และใช้ข้อมูลเป็นหัวใจในการเล่าเรื่อง ติดอาวุธให้กับน้องๆ ด้วยหลักการเบื้องต้น พร้อมแชร์ประสบการณ์การทำงานกับข้อมูลที่เคยผ่านมา หลังจากนั้น ก็แจกโจทย์ให้กับน้องๆ แต่ละกลุ่ม ได้ลองสรรค์สร้างงาน Data Storytelling ด้วยตัวเอง ซึ่งเมื่อความเข้าใจผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ หลายๆ ชิ้นงานในวันนั้นก็ทำให้พี่ๆ เซอร์ไพรส์ได้ไม่น้อยเลย

ตัวอย่างโจทย์ที่แจกไปในวันนั้นก็อย่างเช่น

  • ให้เก็บข้อมูลจำนวนพี่น้องและสถานะคนโต คนกลาง คนเล็ก จากเพื่อนจำนวน 30 คน

  • สำรวจ 5 คำจาก 10 เพลงรัก

  • สำรวจรองเท้าของคน 30 คนในห้อง

นอกจากนี้ Punch Up ยังผลิตคู่มือสำหรับการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (Data Storytelling) และการทำสื่อออนไลน์มอบให้กับน้องๆ ทุกคนที่เข้าร่วมค่าย สำหรับนำกลับไปใช้หรือเผยแพร่ต่อให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียนได้อีกด้วย

<Author>
Data-storytelling Consulting and Studio