Skip to content

รับสมัครงาน Human Resources Manager (Full Time)

Punch Up & Boonmee Lab กำลังมองหา Human Resources Manager (Full Time) มาช่วยดูแลสมาชิกในทีม ให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขและได้ทำงานสนุกๆ ร่วมกัน ☺️

พวกเราคือกลุ่มคนเล็กๆ ที่เชื่อในพลังของผู้คนที่จะเปลี่ยนสังคมรอบๆ ตัวให้ดีขึ้นได้ด้วย Data + Story + Design + Technology เราไม่ได้อยู่กันแบบครอบครัว แต่เราอยู่กันเป็นทีม 🎭 ดังนั้นเราเลยตั้งใจมองหาเพื่อนร่วมทีมที่อยากเล่นได้ดีในตำแหน่งของตัวเอง และพาทีมไปสู่เป้าหมายไปด้วยกัน

💪 ต้องทำอะไรบ้าง?
 • สรรหาเพื่อนร่วมทีม: ประเมินและวางแผนกลยุทธ์ในการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรร่วมกับผู้บริหาร ดูแลกระบวนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าสู่องค์กร ตั้งแต่การกำหนดคุณสมบัติประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ยื่นข้อเสนอจ้างงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน
 • ดูแลข้อมูลและเอกสารพนักงาน: จัดการฐานข้อมูลพนักงานให้มีระบบ จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการ ผลประโยชน์ และเรื่องต่างๆ ของพนักงาน ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร รวมถึงสรรหาเทคโนโลยีหรือวิธีการในการบริหารงานบุคคลที่ดีขึ้นมาใช้กับทีม
 • พัฒนาเพื่อนร่วมทีม: สรรหาวิธีการและกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาให้ประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมถึงร่วมกับผู้บริหารออกแบบและให้คำปรึกษาด้าน Career Path กับเพื่อนร่วมทีม
 • สร้างแรงจูงใจให้กับเพื่อนร่วมทีม: ร่วมกับ Office Manager จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เพื่อนร่วมทีมได้มีส่วนร่วม(Team Building)และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • ออกแบบการประเมินผล: พัฒนาและวางแผนวิธีการประเมินผลของทีม (Performance Management) ร่วมกับผู้บริหาร พร้อมประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมกับเพื่อนร่วมทีม
 • แรงงานสัมพันธ์: ดูแลการจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท รับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน รวมทั้ง ดูแลงานด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมทีม

 

👀 เรามองหาคนแบบไหน?
 • มีประสบการณ์ด้าน Human Resources Management อย่างน้อย 2 ปี
 • วางแผนการทำงานล่วงหน้า สามารถประสานงานและจัดการสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งกับเพื่อนร่วมทีมและภายนอกออฟฟิศ
 • มีความเด็ดขาด สามารถจัดการเรื่องระเบียบวินัยของการทำงานต่างๆ ได้เมื่อจำเป็น
 • ช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ และตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
 • สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี หากใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง พร้อมกับริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับทีม
 • สอบถามเมื่อมีข้อสงสัย ไม่รับฟังและรับงานอย่างเดียว
 • รักประชาธิปไตย และเคารพความแตกต่าง

ถ้างานของเราคือสิ่งที่คุณมองหา และเชื่อว่าคุณเอง.. คือเพื่อนร่วมทีมที่เรามองหา กรอกใบสมัครได้ที่ https://tinyurl.com/joinpunchup

Office Hours : จ.-ศ. 10.30-18:30 น.

Location : ออฟฟิศอยู่ย่านสีลม ใกล้ BTS ศาลาแดง และ MRT สามย่าน เดินทางสะดวก https://g.page/punch-up-bangkok

* ตอนนี้ทีมเรายังตัดสินใจ Work from Home กันอยู่ และจะปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการส่วนใหญ่ของทีม

If you’re interested in the position, write us an email. hi@punchup.world