Skip to content

Office Manager (Full Time)

Punch Up กำลังมองหา Office Manager (Full Time) มาช่วยดูแลจัดการเรื่องต่างๆ ในออฟฟิศ ให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขและได้ทำงานสนุกๆ ร่วมกัน

 

💪 ต้องทำอะไรบ้าง?
 • ติดต่อประสานงานเรื่องออฟฟิศและเอกสารกับฝ่ายต่างๆ ทั้งทีมภายในและภายนอก
 • คิดริเริ่มและจัดเตรียม Event ต่างๆ ของบริษัท
 • จัดการงานเอกสารของบริษัท เช่น จัดเตรียมเอกสารสำหรับขั้นตอนขัดซื้อจัดจ้าง จัดเตรียมเอกสารภาษี
 • จัดเตรียมเอกสารการเงินเพื่อประสานงานกับฝ่ายบัญชี
 • ดูแลจัดการออฟฟิศและความเป็นอยู่ของคนในออฟฟิศ เช่น จัดหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นต้น
 • ดูแลเรื่องการเช็คสต็อกและการจัดส่งของ Bluebasket

 

👀 เรามองหาคนแบบไหน?
 • รักการประสานงานและสามารถวางแผนจัดการสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย
 • วางแผนและทำงานอย่างมีระบบ ใส่ใจในรายละเอียด และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถทำเอกสารและบัญชีเบื้องต้นได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งกับทีมภายในและภายนอกออฟฟิศ
 • สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี หากใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความคล่องตัวสูง ชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
 • มีความเห็นอกเห็นใจ ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับทีม
 • พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในออฟฟิศ

หมายเหตุ : Punch Up แชร์ออฟฟิศร่วมกับบุญมีแล็บ งานออฟฟิศจึงมีงานของทั้งสองออฟฟิศร่วมกัน

กรอกใบสมัครได้ที่ https://tinyurl.com/punchupjob

 

Office Hours : จ.-ศ. 10.30-18:30 น.

Location : ออฟฟิศอยู่ย่านสีลม ใกล้ BTS ศาลาแดง และ MRT สามย่าน เดินทางสะดวก https://g.page/punch-up-bangkok