Skip to content

รับสมัครงาน ตำแหน่ง Data Storyteller & Project Coordinator

พวกเราคือกลุ่มคนเล็กๆ ที่เชื่อในพลังของข้อมูลและผู้คน ที่จะเปลี่ยนสังคมรอบๆ ตัวให้ดีขึ้นได้ด้วย Data + Story + Design + Technology เราไม่ได้อยู่กันแบบครอบครัว แต่เราอยู่กันเป็นทีม 🎭 ดังนั้นเราเลยตั้งใจมองหาเพื่อนร่วมทีมที่อยากเล่นได้ดีในตำแหน่งของตัวเอง และพาทีมไปสู่เป้าหมายด้วยกัน

ต้องทำอะไรบ้าง?

 • 🗓 วางแผนและบริหารจัดการโปรเจ็กต์ของทีม เพื่อให้เสร็จเรียบร้อยตามกำหนด
 • 👥 ติดต่อประสานงานกับทีม ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้อง
 • 💡 คิดริเริ่มโปรเจกต์ใหม่ หรือเสนอแนวทางใหม่จากโจทย์ที่ได้รับได้
 • 🔍 ค้นหาและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ตามโจทย์ที่กำหนด
 • 🗂 ทำงานเอกสารพื้นฐาน เพื่อสื่อสารกับลูกค้าและทีม

หมายเหตุ: 🤹🏻‍♂️ โปรเจกต์ที่ได้รับมอบหมาย จะมีทั้งส่วนงานของ Punch Up และ WeVis สลับกันไป

เรามองหาคนแบบไหน?

 • มีความสนใจในการทำงานการสื่อสารและเล่าเรื่องด้วยข้อมูล (Data-driven Communication)
 • สามารถตั้งโจทย์ เลือกใช้ จัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาสื่อสาร ได้ (Data Storytelling Skill)
 • เรียบเรียงเนื้อหาได้เข้าใจ กระชับ สื่อสารกับ Targeted Audience ได้ (Writing Skill)
 • มีสติ คิดและทำงานเป็นระบบ รู้จักวางแผนล่วงหน้า และสื่อสารกับทีมหรือลูกค้าได้ดี (Management Skill)
 • สามารถจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง (Problem-Solving Skill)
 • หากมีความเข้าใจในการเลือกใช้ชาร์ต (Visualization) และเทคนิคด้าน Interactive Website จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
 • มีวิจารณญาณสูง สามารถติดต่อและทำงานร่วมกับผู้คนได้อย่างราบรื่น
 • ชอบเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ติดตามข่าวสารและความรู้ และแบ่งปันให้กับทีม
 • กล้าเสนอไอเดียที่แตกต่าง ชอบทดลองของใหม่ กล้าผิดพลาดอย่างสร้างสรรค์
 • รักประชาธิปไตย สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคม เปิดกว้างกับความแตกต่างในทางความคิด

 

ถ้างานของเราคือสิ่งที่คุณมองหา และเชื่อว่าคุณเอง.. คือเพื่อนร่วมทีมที่เรามองหา กรอกใบสมัครได้ที่ APPLY

Office Hours : จ.-ศ. 10.30-18:30 น.

Location : ออฟฟิศอยู่ย่านสีลม ใกล้ BTS ศาลาแดง และ MRT สามย่าน เดินทางสะดวก